Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA  KLIENTÓW

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Interkol Piotr Kolonko ul. Wałowa 37a 43-100 Tychy NIP 5492457741 mail biuro@inter-kol.pl

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: biuro@interkol.pl 

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podasz zakładając konto, składając zamówienie lub zwracając się do nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy  (np. poinformowanie Cię o dostępności towaru, usługi którym jesteś zainteresowany) lub składając reklamację lub odstępując od umowy.  Zbieramy także Twoje dane na potrzeby wystawienia faktury VAT, jeżeli sprzedaż następuje  w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zażądasz wystawienia faktury. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań dotyczących dokonywanych transakcji lub historii korespondencji z Tobą, informacji o Twoich aktywnościach na naszej stronie internetowej, takie jak oglądane usługi, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookies i lokalizacje. W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.  Możesz skorzystać z newslettera wyrażając odpowiednie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO).

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub powierzone innym podmiotom współpracującym  na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. Lista podmiotów współpracujących jest dostępna na żądanie.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu – art. 6 ust. 1 b , wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. z tytułu rękojmi, obowiązki z tytułu odstąpienia od umowy, obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości –   art. 6 ust. 1 c do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości, realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f, do czasu przedawnienia roszczeń, do czasu wycofania zgody jeśli została wcześniej wyrażona – art. 6 ust. 1 a.

7. Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym  profilowania,
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy przekaże te dane na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu
    w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

9.Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, które mogłyby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub wpływać na Twoją sytuację w istotny sposób.

Interkol Piotr Kolonko | ul. Wałowa 37a | 43-100 Tychy | woj. śląskie | tel: 508 153 680| e-mail: biuro@inter-kol.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl